WACHIPOWER

     

     

圖片展示

床蝨

香港最常見咬人的床蝨種類是溫帶臭蟲和熱帶臭蟲

產品詳情

床蝨
香港最常見咬人的床蝨種類是溫帶臭蟲和熱帶臭蟲
長按識別二維碼查看詳情
長按圖片保存/分享

Tel: 852-2551 0000 
E-mail: info@wachi.com.hk


        

 852-2551 0000         info@wachi.com.hk                     

Copyright © 2018-2023 華置環衛服務有限公司  Wachi-power All rights reserved.

© 2018-2023 Wachi-power All rights reserved.

添加微信好友,詳細了解產品
使用企業微信
“掃一掃”加入群聊
複製成功
添加微信好友,詳細了解產品
我知道了